UHAT 2013

 

Değerli Havacılık Paydaşları;

Ülkemizdeki havacılık alanında faaliyet gösteren eğitim kurumları ve havacılık uygulamalarında faaliyet gösteren sektörü bir araya getirerek ortak çalışma ve işbirliği platformu oluşturmayı sağlamak amacıyla, Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu ile Hava Teknik Okullar Komutanlığı Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu’nun işbirliği kapsamında “II. Ulusal Havacılık Teknolojisi ve Uygulamaları Kongresi-UHAT 2013” 29-30 Kasım 2013 tarihlerinde Hava Teknik Okullar Komutanlığı/İZMİR'de gerçekleştirilmiştir.

İki gün süren kongrede; havacılık konusunda farklı konularda paneller düzenlenmiş, yürütülmekte olan bilimsel çalışmalar sözlü bildiriler halinde sunulmuş ve bu çalışmalar tartışılmıştır. Kongremize, havacılık alanına gönül vermiş birçok akademisyen, araştırmacı, sektör temsilcisi ve kamu kuruluşu temsilcilerinin katılım sağlaması kongrenin misyonunu yerine getirdiğini göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede kongreye katkı sağlayan tüm katılımcılara ve sponsorlarımız HAVELSAN, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği, MİKRO Bilgi Kayıt ve Dağıtım A.Ş., KONTEK, ROKETSAN ve TUSAŞ’a teşekkürü bir borç biliriz.

Kongrenin üçüncüsü olarak düzenlenecek UHAT-2015, 2015 yılı Ekim ayı içerisinde Ege Üniversitesi Ege MYO dönem başkanlığında ve her zaman olduğu İZMİR’de icra edilecektir. Kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese, katılımı ile gerek bizleri ve gerekse havacılık sektörüne gönül vermiş bireyleri bilgileri ile donatan bilim insanlarına ve sektör temsilcilerine okulum ve kongre düzenleme kurulu adına teşekkür eder saygılar sunarım. 03 Aralık 2013.

Kongre Dönem Başkanı