Havacılık alanında çalışma yapan akademisyen, araştırmacı ve savunma sanayi firmaları ile araştırma kurumlarını ortak zeminde buluşturarak alana katkı sağlamayı hedefleyen kongremiz , Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay MYO, Ege Üniversitesi-Ege MYO ve Ege Üniversitesi-Ege Havacılık MYO tarafından dönüşümlü olarak düzenlenmektedir.
Kongrenin ilki, Ege Üniversitesi Ege MYO dönem başkanlığında 20-22 Aralık 2012 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi Konak/İzmir’de yapılmıştır.

Kongrenin ikincisi ise; 29-30 Kasım 2013 tarihlerinde Hv.Tek.Okl.K.lığının ev sahipliğinde Kongrenin üçüncüsü 23-24 Ekim 2015 tarihinde  İzmir’de gerçekleştirilmiştir.

Kongrenin dördüncüsü UHAT 2017 17-18 Kasım 2017 Tarihleri arasında Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay MYO tarafından düzenlenecektir.
Kongrenin Genel Amaçları

      • Havacılık Alanı Uygulayıcıları ile araştırmacı ve akademisyenleri buluşturmak,
      • Havacılık alanı ve uygulamaları için bilimsel araştırmaları teşvik etmek,
      • Havacılık alanında geliştirilmeye ihtiyaç duyulan alanları tespit etmek ve bu alanlarda araştırma yapılmasını teşvik etmek,
      • Havacılık alanında ortak çalışmalar için işbirliği zemini tesis etmek,
      • Bilimsel alandaki gelişmeleri uygulayıcılara, uygulama alnındaki gelişmeleri akademisyen ve araştırmacılara tanıtmak,
      • Dünyadaki güncel gelişmeleri eğitim kurumlarına ve havacılık paydaşlarına tanıtmak,
      • Akademisyenlere ulusal ve küresel düzeyde yayın yapma yetkinliği kazandırmak,
      • Sektör temsilcilerini havacılık alanının gelişmesine ortak etmektir.